• účetní poradenství

  • vedení podvojného účetnictví a daňové evidence

  • zpracování přiznání k dani z příjmů právnických i fyzických osob

  • zpracování přiznání k dani z přidané hodnoty, silniční dani atd.

  • zpracování mezd a vedení mzdové agendy včetně přihlášení a odhlášení zaměstnanců na OSSZ a ZP

  • zastupování před Finančním úřadem, OSSZ a ZP

  • předání dokladů v sídle Vaší firmy

  • zpracování dokladů v programu Money S3